Úvod

TROJÍ VÝZNAM POJMU „MARIÁNSKÁ ZAHRADA“

Trojí význam Maiánské zahradyPojem Mariánská zahrada má trojí význam, který se bohužel často vzájemně zaměňuje. Jaké jsou ty tři základní významy?

Mariánská zahrada jako unikátní barokní komponovaná krajina Na svém panství, v území mezi Jičínem a Kopidlnem, přetváří František Josef Schlik (1656 – 1740) tuto krajinu tak, že vzniká zajímavá krajinná barokní kompozice, která je na rozdíl od sousední okázalé Valdštejnovy komponované krajiny skromnější, méně okázalá a více přizpůsobená zdejší přírodě. Na zajímavých nebo významných místech jsou stavěny kostely a kaple, zámky v Jičíněvsi a Vokšicích, ale staví se též malé lesní kaple. Na některých stavbách se podílí i známý francouzský architekt Jean Baptiste Mathey. Nejen stavby, ale též aleje z různých druhů dřevin, které je vzájemně propojují, vytváří v krajině zajímavé kompozice. Na rozdíl od zmíněné Valdštenovy barokní krajinné kompozice, která vychází v duchu jejího tvůrce z „mužského prvku“, je „schlikovská krajina“ založena na „ženském prvku“, zejména mariánském. Drobných církevních památek lze najít jak v naší zemi, tak i v dalších evropských zemích mnoho, ale jen zde můžeme najít na malém území a v těsném sousedství čtyřhrannou lesní kapli Loretu (chýši Panny Marie), kruhovou kapli svaté Anny (matky Panny Marie), šestihrannou kapli Andělů strážců (patronů mateřství) a trojhrannou kapli Nejsvětější trojice. Panně Marii jsou zasvěceny některé významné kostely, a tak je jen logickým vyústěním, že když tuto již zapomenutou barokní krajinnou kompozici začal v devadesátých letech minulého století pro dnešního člověka znovu objevovat tehdejší ředitel Regionálního muzea v Jičíně Mgr. Jaromír Gottlieb, rychle se pro ni vžil pojem Mariánská zahrada.

Mariánská zahrada jako svazek obcí O kulturní bohatství zanechané nám předky, které leží na území mnoha měst a obcí,  lze účelně pečovat jen společným úsilím místních samospráv, neziskových organizací i podnikatelských subjektů, zejména majitelů nemovitostí, lesů a polí. Toho si byl vědom i nadšený obdivovatel krás zdejšího území, starosta Dolního Lochova Ing. František Obitko, který se chopil nelehkého úkolu stmelit obce ke společným aktivitám ve prospěch rozvoje celého území a využití jeho kulturního a přírodního bohatství. V roce 2004 byl založen svazek obcí, který se přihlásil k dědictví minulosti a byl nazván podle již vžitého názvu barokní komponované krajiny, která leží na jeho území. Prvním předsedou svazku 14-ti zakládajících obcí byl již zmíněný Ing. František Obitko. Postupně se do svazku hlásily další obce a svazek obcí se nejen rozrostl do dnešní velikosti, ale jako spoluzakladatel Místní akční skupiny (MAS) Otevřené zahrady Jičínska se významně podílí na rozvojových aktivitách území.

Mariánská zahrada jako turistické území U zrodu myšlenky využít potenciálu území pro cestovní ruch byl tehdejší vedoucí odboru cestovního ruchu nově vzniklého Krajského úřadu Královéhradeckého kraje PhDr. Čestmír Jung. Svazek obcí nechal vypracovat marketingovou studii o možnostech rozvoje cestovního ruchu v daném území, které je zajímavou, leč méně navštěvovanou součástí turistického regionu Český ráj. Svazek obcí v marketingové studii deklaroval odhodlání plnit v rámci možností některé funkce destinační společnosti a v rámci této aktivity vydal zajímavé propagační materiály a podílel se i nadále podílí, na mnohých projektech, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu. Oblast cestovního ruchu je stěžejní oblastí rozvoje celého území a úzce souvisí s péčí o kulturní a přírodní památky a zajímavosti, vzhled obcí i pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5