Mariánská zahrada

Mariánská zahrada jako unikátní barokní komponovaná krajina

Území mezi Jičínem a Kopidlnem přetváří František Josef Schlik na zajímavou krajinnou barokní kompozici.

Více informací

Mariánská zahrada jako svazek obcí

O kulturní bohatství zanechané nám předky, které leží na území mnoha měst a obcí, lze účelně pečovat jen společným úsilím místních samospráv, neziskových organizací i podnikatelských subjektů, zejména majitelů nemovitostí, lesů a polí.

Více informací

Mariánská zahrada jako turistické území

Území, které je zajímavou, leč méně navštěvovanou součástí turistického regionu Český ráj.

Více informací