Drobečková navigace

Úvod > Cholenice

Cholenice

Kaple sv. Marka v ChoileniciCholenice Pohled na kapli v Cholenicijsou obec s dlouhodobou tradicí pořádání kulturních i sportovních akcí. Nejinak tomu bylo i v roce 2011, kdy byly na webbové stránky obce umístěny informace z dávné i bližší minulosti Cholenic a poznatky se stále doplňují. V r.2011 investovalo obecní zastupitelstvo finanční prostředky hlavně do rekonstrukce zasedací síně Obecního úřadu, která slouží k veřejným zasedáním OÚ, k vítání občánků i jako důstojná volební místnost. Kultura v Cholenicích tradičně začíná Plesem pod cylindrem, který je již z minulosti vyhlášenou akcí, nejen pro místní. I letos se povedl.  Pro děti byl uspořádán maškarní karneval, kde se všichni patřičně vyřádili. I letos vyrazili Choleňáci za kulturou do Prahy, na muzikál „Kat Mydlář“ v divadle Brodway. Podzimní větry umožnily uspořádat pro děti 1. Drakiádu – soutěž o ceny v pouštění draků. Akce se velmi vydařila a přítomné děti byly velmi spokojené.

Sportovní klání začalo již na jaře tenisovým turnajem na „cholenické antuce“, pro děti pak obec uspořádala tradiční „dětský branný den“ s mnoha disciplínami o ceny, večer byl zakončen  soutěžemi i pro dospěláky. V rámci každoroční cyklistické akce „Cyklotur“ absolvovalo 9 borců a borkyň letos smrtících 79 km po krásách nedaleké vlasti i objevení zajímavých občerstvovacích stanic. Přežili a byli odměněni lahodným mokem. O prázdninách proběhl turnaj v malé kopané s účastí 8 družstev, který se také vydařil, prestože domácí skončili až třetí. Podzimním tenisovým turnajem pak sportovní rok v Cholenicích končil