Drobečková navigace

Úvod > Nemyčeves

Nemyčeves

Nemyčeves shora

Historická rychtářská pečeťObec Nemyčeves se nachází asi 7 km jižně od Jičína. Byla založena v období 13. století a první písemná zmínka o ní pochází z roku 1340, kdy v poslední vůli Arnošta ze Starých Hradů je zmiňován Syppa z Nemyčevsi, který vlastnil tvrz a poplužní dvůr. V následujících dobách se vlastníci obce rychle střídali. Patřili mezi ně i Trčkové z Lípy, rodina Smiřických a posléze i Albrecht z Valdštejna. Ten propůjčil majetek k užívání jezuitské koleji, kterou v Jičíně založil a ta se pak v roce 1654 stala i vlastníkem milíčevského panství, kam Nemyčeves patřila , a spravovala je do roku 1773, kdy byl jezuitský řád zrušen. Pod milíčevské panství patřila obec až do roku 1848 , kdy došlo k rozvázání svazku mezi poddanými a vrchností a osvobození selského lidu. V tomto roce měla obec 670 obyvatel, zatímco dnes jich zde žije 340. Z historie více ZDE.

Dominantou obce je barokní kostel sv. Petra a Pavla , postavený jezuity v roce 1721, opatřený funkčními věžními hodinami. Opodál stojí budova školy, která přečkala řadu společenských změn a dodnes ji navštěvují s místními i děti ze sousední Vitiněvsi a to po celých 5 let než přestoupí na školy do Jičína. Mezi světovými válkami byla postavena budova sokolovny , která pilně sloužila sportovnímu vyžití i společenským událostem po dlouhá desetiletí až dodnes. Zde se také každoročně konají tradiční výstavy mečíků, které jsou vyhlášené do dalekého okolí.

Kostel sv. Petra a Pavla v Nemyčevsi
Školo Nemyčevsia v

Jméno obce reprezentují i místní sportovci. Dlouholetou tradici má tělocvičná jednota Sokol , kde se o slovo hlásí především stolní tenisté, stále více žen se věnuje cvičení s hudbou. Své jméno v okrese mají i fotbalisté. Spolek rodáků a přátel obce Nemyčevsi má za sebou řadu úspěšných společenských akcí a má ambice oživovat téměř zapomenutá místa a místní památky. Samostatnou zmínku vyžaduj e sbor dobrovolných hasičů s bohatou tradicí hasičských soutěží a úspěšnou prací s mládeží. V posledních letech pak i aktivní pomocí v místech postižených živelnými pohromami.

Hasiči v Nemyčevsi na soutěži Hasiči v Nemyčevsi na soutěži

Lidová architektura

Lidová architektura v Nemyčevsi