Drobečková navigace

Úvod > Staré Místo

Staré MístoZnak obce Staré Místo

Obec Staré Místo leží 4 km jižně od pohádkového města Jičína. Na místě dnešního Starého Místa stálo původně město Jičín. Kdysi bývali Jičína dva. První, to jest dnešní Staré Místo, o kterém se písemnosti zmiňují již roku 1327 (- Antiquum Gytschin), přestože byla obec osídlena mnohem dříve a druhý na místě dnešního města Jičína, ten je však mladší. Obec si prošla do roku 1635 vládami panovníků Vantemberků, pánů Trčků, Smiřických a hraběte Vladštejna, po tomto roce bylo přičleněno k panství Šlikovskému – hraběti Jindřichu Šlikovi. V Jičínských městských knihách se tato oblast označuje jako Antiquum Gitschin ještě v 2. polovině 15. století, kdy se již ujímá nové pojmenování Staré Místo.

Staré Místo - kostelOkolí obce je mírně členité. Jde o Východopolabskou tabuli a jižní část Jičínské pahorkatiny. Po stránce geologické náleží toto území do České křídové tabule druhohorního stáří – křídy. Nadmořské výšky se pohybují kolem 275 - 282 m n.m. Vlastní hřbitov, který byl pravděpodobně postaven až po dochovaném kostelu sv. Františka z Assissi z konce 13.st , který byl postaven na místě staršího kostela sv. Jana Křtitele, jsou situovány v samém středu obce při hlavní komunikaci (leží na spojnici Jičín - Poděbrady). Kostel je raně gotický. Roku 1996 byl kostel nově opraven a dnes je ozdobou obce. Poblíž kostela se nachází další z kulturních památek jako Svatý Florián - patron hasičů, socha Panny Marie Immaculata a socha svatého Jana Nepomuckého.