Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí > Svazek obcí původní

Svazek obcí

Svazek obcí Mariánská zahrada byl založen obcemi dne 16.7.2004 na území umístěném na jihozápad od Jičína, na území barokně komponované krajiny bývalého panství Schliků. Sdružuje svoje členy na základě spolupráce při uskutečňování rozvoje venkova. Základním cílem je udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva, obnova a rozvoj obcí, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, slaďování zájmů a činností místních samospráv, spolupráce s obdobnými subjekty v zahraničí a propagace svazku obcí MZ a jeho zájmového území.

mapa svazku

Hlavní myšlenkou rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada je posílit vztah k místu, kde lidé žijí, uvědomění si vlastních kořenů, obnova úcty k prostředí, aktivní přístup k životu. V současnosti se jedná o využití historického duchovního a fyzického potenciálu pro sociální a ekonomický rozvoj obcí, o zachování barokní kompozice jako prostorové komunikace mezi sídly a krajinou ve smyslu vzájemného přizpůsobování přírodních, zemědělských stavebních a dopravních prvků, o zlepšení a zvýraznění image obcí a regionu.7

 

Byla vypracována dlouhodobá strategie rozvoje, ve které jsou hledány možnosti, jak vytvořit v malém regionu podmínky pro spokojený život obyvatel. Významným ukazatelem nespokojenosti obyvatel venkova obecně, nejenom v obcích SO MZ, je skutečnost, že mladí lidé se po ukončení vzdělávání většinou nevracejí do rodné vesnice, ale hledají si uplatnění ve městě, resp. v zahraničí. Svazek obcí chce využít současnou možnost čerpání peněz v Evropských fondů a použít je na řešení celého komplexu problémů, jako jsou nové pracovní příležitosti, kvalitní infrastruktura, pohodlné bydlení, přiměřené vzdělání, příjemné prostředí a celkový obraz svébytného regionu.