Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí > Svazek obcí původní > Projekty > MAS - místní akční skupina

MAS - místní akční skupina

Výsledky 2. výzvy

Po jednání výběrové komise a členské schůze byly vybrané projekty doporučeny k realizaci a poskytnutí dotace. Seznam projektů najdete na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz
Schválené projekty

Všechny projekty podané v 8. kole v r. 2009 byly schváleny. Během měsíce dubna budou podepsány smlouvy k realizaci projektu.
Semináře

Během května a dubna probíhají semináře k plánovaným výzvám a jednotlivým fiším. Účastníci se dovědí jak vyplňovat žádosti, psát projekt a další užitečné informace. Termíny a místa: 30.3., 16 hod., Jičín 13.4., 16-20 hod., Libáň 20.4., 16-20 hod., Kopidlno Více informací najdete na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz.

První žádosti o dotaci

Po registraci na SZIF v Hradci Králové proběhla administrativní kontrola tamtéž. Po drobných úpravách žádostí byly zaregistrovány na SZIF v Praze. Nyní čekáme, zda budou schválené.

První žádosti o dotaci

V první vyhlášené výzvě byly podány 4 žádosti o dotaci, všechny byly na úpravu veřejných prostranství a údržbu zeleně. Žádosti podaly obce Bukvice, Dolní Lochov, Libáň a Veliš, celková výška požadovaných dotací jsou necelé 3 mil. Kč. Dne 26.10. 2009 byly žádosti zaregistrované na SZIF v Hradci Králové.

Výzva k předkládání projektů

Na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz byla zveřejněna první výzva pro předkládání projektů. Termín pro podání projektů je od 21.9. do 10.10.2009. Projekty se týkají fiché č.2 - Obnova a rozvoj vesnic, oprávněnými žadateli jsou obce, NNO a církve.

Strategický plán Leader

MAS Otevřené zahrady Jičínska byla úspěšná při podávání žádosti o realizaci strategického plánu. Pro další 4 roky získala částku 20 mil. Kč, které budou rozděleny na projekty na obnovu a rozvoj obcí, podporu drobného podnikání, na cestovní ruch a uchování kulturního dědictví.

Semináře

Během podzimu proběhlo několik seminářů se členy MAS. Byla zaměřeny na vypracovávání strategie pro další období. Další jednání proběhne již v Novém roce - dne 3.1.2008 od 18 hodin v budově Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši.

Nabídkový dopis

příloha

Základní informace

V přiložených souborech najdete základní informace o fungování MAS, přihlášku za člena, mapu zájmového území a další dokumenty. V případě zájmu můžete vyplnit i předprojektový vzor a zaslat ho na uvedené adresy. Váš projekt bude zapracován do strategie, která se nyní vytváří.

příloha

Předprojektový vzor

příloha

Seznam členů MAS Otevřené zahrady Jičínska

příloha

Přihláška za člena

příloha